Kemik Grefti ve İmplant

Kemik Tozu Ameliyatı ile İmplant, Kemik Grefti ve İmplant

İmplant tedavisi için çene kemiğinin gereken düzeyde olmamasının birkaç nedeni vardır. (implant nedir?) En sık rastlananlardan bir tanesi üst çene arka bölgedeki sinüsün sarkmasından dolayı çene kemiği hacminin küçülmesidir. Bu durumda çene kemiğini implant tedavisine uygun hale getirmek için sinüs lifting operasyonu ile hacim kazandırılır. Yine alt çene de arka bölgede mandibulaer sinirin üzerindeki bölgede kemik erimesi görülebilir. Diş hekimliğinde bu gibi kemik eksiklikleri durumunda aşağıdaki cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

 

Sinüs Lifting

Sinüs lifting yöntemiyle üst çene arka bölgelerdeki kemikte yeni hacimler yaratılarak uygulanan bir yöntemdir. Uzun süreli diş kayıplarında üst çene arka bölgelerde bulunan sinüs tabanının kemik kaybıyla beraber sarkmış olması durumunda sinüs tabanının kaldırılması ve gerekirse kemik tozları ile yeniden düzenlenmesi işlemidir. (implant tedavisi ne kadar sürer?) Bu sayede kemik yapısı İmplant tedavisine uygun hale gelir.

 

Piezo Cerrahi

Piezoelektrik cerrahi: piezoseramiklerin elektrik voltajı altında titreşim üretmesi prensibi ile çalışarak ses hızı üzerinde (ultrasonik) titreşimler yaratıp diş ve kemik gibi sert dokuları kolaylıkla kesebilen piezoelektrik cerrahi cihazları, dokuda klasik döner aletler ile yapılan travmaya nispetle çok az hasar oluşturdukları için ameliyat sonrası dönemde iyileşme çok daha hızlı seyretmekte, ağrı ve ödem kontrolüne büyük katkılar sağlamaktadır. (implant nasıl yapılır) Özellikle kemik darlığı nedeniyle implant uygulaması yapılamayan bölgelerde, kemiği enine iki yaprakçık şeklinde ayırıp yaş ağaç kırığı oluşturarak implantı ara bölgeye yerleştirmeye imkân tanıyan özel bir cerrahi alettir.

 

Magnetic Mallet

Daha çok üst çenede kullanımı olan özel bir cihazdır. Bu özel cihaz sayesinde osteoporoz (kemik erimesi) olan hastalarda mevcut kemiği hiç kaybetmeden sıkıştırarak implant yuvası açmaya yarayan böylece osteoporozlu vakalarda implant uygulamasına imkân veren özel bir cihazdır. (implantın ömrü ne kadar)

Yetersiz kemik bulunan bölgelerde implant uygulaması; piezo cerrahi, magnetic mallet ve sinüs lifting aracılığı ile yapılmaktadır.